เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
48012001 ปิยะมหาราชาลัย เมืองนครพนมwww.piya.ac.thpiya_school@gmail.com
48012002 คำเตยอุปถัมภ์ เมืองนครพนม--
48012003 นครพนมวิทยาคม เมืองนครพนม
48012004 ศรีโคตรบูรณ์ เมืองนครพนม--
48012005 บ้านผึ้งวิทยาคม เมืองนครพนม
48012006 ศรีบัวบานวิทยาคม เมืองนครพนมhttp://www.sribuaban.ac.thsribuaban_sw@hotmail.com
48012007 วังกระแสวิทยาคม เมืองนครพนมwsw.thai.ac
48012008 ปลาปากวิทยา ปลาปากwww.plapakwit.ac.th
48012009 กุตาไก้วิทยาคม ปลาปากkutakaiwit@gmail.com
48012010 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ปลาปากhttp://www.bajra1npm.ac.thschool@bajra1npm.ac.th
48012011 ธรรมโฆษิตวิทยา ปลาปากwww.tw.ac.th
48012012 โคกสว่างประชาสรรค์ ปลาปากwww.koksawang.ac.th-
48012013 มหาชัยวิทยาคม ปลาปากmahachaiwit.ac.thkraisrip@hotmail.com
48012014 ธาตุพนม ธาตุพนม
48012015 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ ธาตุพนมhttp://ump.ac.th-
48012016 โพนแพงพิทยาคม ธาตุพนมwww.ppknkp.ac.th-
48012017 กุดฉิมวิทยาคม ธาตุพนมkudchimwittayakom@gmail.com
48012018 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ ธาตุพนม-watbungleak@gmail.com
48012019 นาถ่อนพัฒนา ธาตุพนมhttp://nathonpattana.ac.th/
48012020 เรณูนครวิทยานุกูล เรณูนครwww.rnks.ac.thrnk_sc@hotmail.com
48012021 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา เรณูนครwww.ddj.ac.th
48012022 นาแกพิทยาคม นาแกhttp://www.nakaepit.ac.th
48012023 พระซองสามัคคีวิทยา นาแกwww.phrasong.ac.thphrasong@gmail.com
48012024 หนองบ่อวิทยานุกูล นาแกwww.nongbo.ac.thnongbo_wit@windowslive.com admin@nongbowiit.ac.th
48012025 ธรรมากรวิทยานุกูล นาแกThammakon.netThammakon@gmail.com
48012026 นาแกสามัคคีวิทยา นาแกwww.nakaesa.ac.th-
48012027 วังยางวิทยาคม วังยางwww.wyw.ac.thwangyangwit@wyw.ac.th
48012028 หนองโพธิ์พิทยาคม วังยาง--
48022001 อุเทนพัฒนา ท่าอุเทนhttp://www.utp.ac.thutpschool@hotmail.com
48022002 ไชยบุรีวิทยาคม ท่าอุเทนhttp://www.cbwschool.netcbw@cbwschool.net
48022003 พะทายพิทยาคม ท่าอุเทน--
48022004 รามราชพิทยาคม ท่าอุเทนhttp://ramrach.ac.thramrachpit@gmail.com
48022005 ท่าจำปาวิทยา ท่าอุเทนwww.tpwschool.ac.th-
48022006 เชียงยืนวิทยา ท่าอุเทนhttp://school.obec.go.th/chiangyurnwittayaPakasompong19@gmail.com
48022007 บ้านแพงพิทยาคม บ้านแพง-bpk-52@hotmail.com
48022008 ภูลังกาพิทยาคม บ้านแพงphulungka2556@gmail.com
48022009 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ศรีสงครามwww.saharaj.ac.thsr2222@windowslive.com
48022010 สามผงวิทยาคม ศรีสงคราม
48022011 สนธิราษฎร์วิทยา ศรีสงครามhttp://www.sonthiraj.ac.thsonthirajschool@gmail.com
48022012 นาคำราษฎร์รังสรรค์ ศรีสงครามhttp://www.nakamraj.ac.thtaweesak1418@gmail.com
48022013 นาเดื่อพิทยาคม ศรีสงครามwww.ndp.ac.th?ndp@ndp.ac.th
48022014 บ้านข่าพิทยาคม ศรีสงครามhttp://www.bankhapittayakom.com???bkpit2534@gmail.com
48022015 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นาหว้าwww.nawapit.ac.thpattadon19838@gmail.com
48022016 นางัวราษฎร์รังสรรค์ นาหว้าwww.ngs.ac.thkapoonoi55@gmail.com
48022017 ดอนเสียวแดงพิทยาคม นาหว้าhttp://www.dsdp.ac.thdsp55school@gmail.com
48022018 อุดมพัฒนศึกษา นาหว้าwww.ups.ac.thudompat@hotmail.co.th
48022019 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา โพนสวรรค์http://school.obec.go.th/psrn/indexPS.htmpsschool@gmail.ac.th
48022020 ค้อวิทยาคม โพนสวรรค์www.korwit.ac.th-
48022021 นาทมวิทยา นาทม--
48022022 หนองซนพิทยาคม นาทมwww.nspschool.netnspschool@hotmail.co.th
48022023 หนองแวงวิทยานุกูล บ้านแพง