สพม.นครพนม.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
480120011904561048190456 ปิยะมหาราชาลัยในเมืองเมืองนครพนมสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร ----1,263351,088302,35165361ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
480120021904571048190457 คำเตยอุปถัมภ์คำเตยเมืองนครพนมสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร ----27010221949119262ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480120031904581048190458 นครพนมวิทยาคมในเมืองเมืองนครพนมสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย ----1,447401,066312,51371352ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
480120041904591048190459 ศรีโคตรบูรณ์บ้านกลางเมืองนครพนมสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร ----2519154640515272ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480120051904601048190460 บ้านผึ้งวิทยาคมบ้านผึ้งเมืองนครพนมสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร ----297112551155222252ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
480120061904611048190461 ศรีบัวบานวิทยาคมนาราชควายเมืองนครพนมสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร ----2129148636015242ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480120071904621048190462 วังกระแสวิทยาคมบ้านผึ้งเมืองนครพนมสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร ----163694425710262ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480120081904631048190463 ปลาปากวิทยาปลาปากปลาปากสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย ----64921436151,08536302ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
480120091904641048190464 กุตาไก้วิทยาคมกุตาไก้ปลาปากสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย ----255997435213273ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480120101904651048190465 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนมหนองฮีปลาปากสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย ----324131701149424212ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480120111904661048190466 ธรรมโฆษิตวิทยาโคกสูงปลาปากสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย ----8534531306221ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480120121904671048190467 โคกสว่างประชาสรรค์โคกสว่างปลาปากสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย ----91556514710152ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480120131904681048190468 มหาชัยวิทยาคมมหาชัยปลาปากสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย ----1556103525811232ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480120141904781048190478 ธาตุพนมธาตุพนมธาตุพนมสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร ----1,261391,012352,27374318ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
480120151904801048190480 อุ่มเหม้าประชาสรรค์อุ่มเหม้าธาตุพนมสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร ----3159280959518332ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
480120161904811048190481 โพนแพงพิทยาคมโพนแพงธาตุพนมสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร ----7737531526251ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480120171904821048190482 กุดฉิมวิทยาคมกุดฉิมธาตุพนมสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร ----5435131056182ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
480120181905061048190506 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ดอนนางหงส์ธาตุพนมสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร ----13668532219252ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480120191904791048190479 นาถ่อนพัฒนานาถ่อนธาตุพนมสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร ----22111171739218222ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480120201904831048190483 เรณูนครวิทยานุกูลเรณูเรณูนครสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร ----1,08431920292,00460332ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
480120211904841048190484 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษานาขามเรณูนครสหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร ----11667331899212ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480120221904851048190485 นาแกพิทยาคมนาแกนาแกสหวิทยาเขตนาแก วังยาง ----546183691591533282ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
480120231904871048190487 พระซองสามัคคีวิทยาพระซองนาแกสหวิทยาเขตนาแก วังยาง ----3019135643615292ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480120241904881048190488 หนองบ่อวิทยานุกูลหนองบ่อนาแกสหวิทยาเขตนาแก วังยาง ----12334231656282ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480120251904891048190489 ธรรมากรวิทยานุกูลพุ่มแกนาแกสหวิทยาเขตนาแก วังยาง ----13466431989222ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480120261904861048190486 นาแกสามัคคีวิทยาบ้านแก้งนาแกสหวิทยาเขตนาแก วังยาง ----1,04930935271,98457353ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
480120271905041048190504 วังยางวิทยาคมวังยางวังยางสหวิทยาเขตนาแก วังยาง ----16166432259252ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480120281905051048190505 หนองโพธิ์พิทยาคมหนองโพธิ์วังยางสหวิทยาเขตนาแก วังยาง ----9345431477212ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480220011904691048190469 อุเทนพัฒนาโนนตาลท่าอุเทนสหวิทยาเขตสายน้ำโขง ----74624614181,36042322ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
480220021904701048190470 ไชยบุรีวิทยาคมไชยบุรีท่าอุเทนสหวิทยาเขตสายน้ำโขง ----2047128533212286ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480220031904711048190471 พะทายพิทยาคมพะทายท่าอุเทนสหวิทยาเขตสายน้ำโขง ----34912223957221272ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
480220041904721048190472 รามราชพิทยาคมรามราชท่าอุเทนสหวิทยาเขตสายน้ำโขง ----17761449321152121ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480220051904731048190473 ท่าจำปาวิทยาท่าจำปาท่าอุเทนสหวิทยาเขตสายน้ำโขง ----10134031416242ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480220061904741048190474 เชียงยืนวิทยาเวินพระบาทท่าอุเทนสหวิทยาเขตสายน้ำโขง ----10734231496252ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480220071904751048190475 บ้านแพงพิทยาคมบ้านแพงบ้านแพงสหวิทยาเขตภูลังกา ----76424531181,29542312ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
480220081904771048190477 ภูลังกาพิทยาคมโพนทองบ้านแพงสหวิทยาเขตภูลังกา ----137610132389262ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480220091904901048190490 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ศรีสงครามศรีสงครามสหวิทยาเขตสงครามยามอูน ----1,06428744191,80847382ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
480220101904911048190491 สามผงวิทยาคมสามผงศรีสงครามสหวิทยาเขตสงครามยามอูน ----115667618212152ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480220111904921048190492 สนธิราษฎร์วิทยาบ้านเอื้องศรีสงครามสหวิทยาเขตสงครามยามอูน ----2418153639414283ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480220121904941048190494 นาคำราษฎร์รังสรรค์นาคำศรีสงครามสหวิทยาเขตสงครามยามอูน ----12455031748222ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480220131904951048190495 นาเดื่อพิทยาคมนาเดื่อศรีสงครามสหวิทยาเขตสงครามยามอูน ----11968632059233ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480220141904931048190493 บ้านข่าพิทยาคมบ้านข่าศรีสงครามสหวิทยาเขตสงครามยามอูน ----155679423410234ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480220151904961048190496 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)นาหว้านาหว้าสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ ----67021413131,08334322ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
480220161904971048190497 นางัวราษฎร์รังสรรค์นางัวนาหว้าสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ ----1486102425010252ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480220171904981048190498 ดอนเสียวแดงพิทยาคมบ้านเสียวนาหว้าสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ ----113410352169242ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480220181904991048190499 อุดมพัฒนศึกษาเหล่าพัฒนานาหว้าสหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ ----14368132249252ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
480220191905001048190500 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาโพนสวรรค์โพนสวรรค์สหวิทยาเขตสายน้ำโขง ----67220675201,34740341ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
480220201905011048190501 ค้อวิทยาคมบ้านค้อโพนสวรรค์สหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ ----1816167634812293ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480220211905021048190502 นาทมวิทยานาทมนาทมสหวิทยาเขตภูลังกา ----2439157740016252ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
480220221905031048190503 หนองซนพิทยาคมหนองซนนาทมสหวิทยาเขตภูลังกา ----11266531779202ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
480220231905071048190507 หนองแวงวิทยานุกูลหนองแวงบ้านแพงสหวิทยาเขตภูลังกา ----1897107429611272ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3