สพม.นครพนม. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
480220091904901048190490 สหราษฎร์รังสฤษดิ์7ศรีสงครามศรีสงคราม48150สหวิทยาเขตสงครามยามอูน 042-190131sr2222@windowslive.com www.saharaj.ac.th17.6253576572104.255953817
480220101904911048190491 สามผงวิทยาคม3สามผงศรีสงคราม48150สหวิทยาเขตสงครามยามอูน 17.7178039104.138037
480220111904921048190492 สนธิราษฎร์วิทยา12บ้านเอื้องศรีสงคราม48150สหวิทยาเขตสงครามยามอูน 042530656sonthirajschool@gmail.com http://www.sonthiraj.ac.th17.662612694104.16740889
480220121904941048190494 นาคำราษฎร์รังสรรค์5นาคำศรีสงคราม48150สหวิทยาเขตสงครามยามอูน 0613538579taweesak1418@gmail.com http://www.nakamraj.ac.th17.6297419104.3471886
480220131904951048190495 นาเดื่อพิทยาคม1นาเดื่อศรีสงคราม48150สหวิทยาเขตสงครามยามอูน 042199741?ndp@ndp.ac.th www.ndp.ac.th17.5900283104.310512
480220141904931048190493 บ้านข่าพิทยาคม12บ้านข่าศรีสงคราม48150สหวิทยาเขตสงครามยามอูน 042055310???bkpit2534@gmail.com http://www.bankhapittayakom.com17.63816564104.1242363