สพม.นครพนม.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
480120011904561048190456 ปิยะมหาราชาลัย0ในเมืองเมืองนครพนม48000สหวิทยาเขตศรีโคตรนคร 042511188piya_school@gmail.com www.piya.ac.th17.4028940709104.779338097
480120021904571048190457 คำเตยอุปถัมภ์5คำเตยเมืองนครพนม48000สหวิทยาเขตศรีโคตรนคร 042054242- -17.22566104.73701
480120031904581048190458 นครพนมวิทยาคม-ในเมืองเมืองนครพนม48000สหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 042511509 17.4084058104.7737441
480120041904591048190459 ศรีโคตรบูรณ์10บ้านกลางเมืองนครพนม48000สหวิทยาเขตศรีโคตรนคร 042052175- -17.162357116104.774982044
480120051904601048190460 บ้านผึ้งวิทยาคม8บ้านผึ้งเมืองนครพนม48000สหวิทยาเขตศรีโคตรนคร 042530804 17.3566141104.6197616
480120061904611048190461 ศรีบัวบานวิทยาคม8นาราชควายเมืองนครพนม48000สหวิทยาเขตศรีโคตรนคร 0-4258-7117sribuaban_sw@hotmail.com http://www.sribuaban.ac.th17.3900918485104.724641948
480120071904621048190462 วังกระแสวิทยาคม4บ้านผึ้งเมืองนครพนม48000สหวิทยาเขตศรีโคตรนคร 0844287150 wsw.thai.ac17.291175003104.610570254
480120081904631048190463 ปลาปากวิทยา2ปลาปากปลาปาก48160สหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 042589289 www.plapakwit.ac.th17.1866642029104.524878747
480120091904641048190464 กุตาไก้วิทยาคม9กุตาไก้ปลาปาก48160สหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 042578304kutakaiwit@gmail.com 17.2201945553104.639916723
480120101904651048190465 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม12หนองฮีปลาปาก48160สหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 042199716school@bajra1npm.ac.th http://www.bajra1npm.ac.th17.1219852647104.608161807
480120111904661048190466 ธรรมโฆษิตวิทยา8โคกสูงปลาปาก48160สหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 042530936 www.tw.ac.th17.239386104.4594081
480120121904671048190467 โคกสว่างประชาสรรค์6โคกสว่างปลาปาก48160สหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 042-551024- www.koksawang.ac.th17.1493392104.4729797
480120131904681048190468 มหาชัยวิทยาคม2มหาชัยปลาปาก48160สหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย 0895766226kraisrip@hotmail.com mahachaiwit.ac.th17.2880243331104.465938249
480120141904781048190478 ธาตุพนม13ธาตุพนมธาตุพนม48110สหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 16.9449742104.723253
480120151904801048190480 อุ่มเหม้าประชาสรรค์5อุ่มเหม้าธาตุพนม48110สหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 042199522- http://ump.ac.th16.8465465104.6857028
480120161904811048190481 โพนแพงพิทยาคม1โพนแพงธาตุพนม48110สหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 042052568- www.ppknkp.ac.th17.1656067104.6963947
480120171904821048190482 กุดฉิมวิทยาคม6กุดฉิมธาตุพนม48110สหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร -kudchimwittayakom@gmail.com 17.0790943499104.725073932
480120181905061048190506 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์2ดอนนางหงส์ธาตุพนม48110สหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 042053059watbungleak@gmail.com -17.099889031104.751503209
480120191904791048190479 นาถ่อนพัฒนา12นาถ่อนธาตุพนม48110สหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 042575231 http://nathonpattana.ac.th/17.13355833104.7551367
480120201904831048190483 เรณูนครวิทยานุกูล13เรณูเรณูนคร48170สหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 042-579295rnk_sc@hotmail.com www.rnks.ac.th17.0565643375104.677682321
480120211904841048190484 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา9นาขามเรณูนคร48170สหวิทยาเขตพระธาตุพนมเรณูนคร 042530752 www.ddj.ac.th17.0027478104.6393609
480120221904851048190485 นาแกพิทยาคม5นาแกนาแก48130สหวิทยาเขตนาแก วังยาง 042571238 http://www.nakaepit.ac.th16.9440801508104.510597014
480120231904871048190487 พระซองสามัคคีวิทยา4พระซองนาแก48130สหวิทยาเขตนาแก วังยาง 042583113phrasong@gmail.com www.phrasong.ac.th17.0151104.5532
480120241904881048190488 หนองบ่อวิทยานุกูล12หนองบ่อนาแก48130สหวิทยาเขตนาแก วังยาง -nongbo_wit@windowslive.com admin@nongbowiit.ac.th www.nongbo.ac.th16.99181104.3794
480120251904891048190489 ธรรมากรวิทยานุกูล14พุ่มแกนาแก48130สหวิทยาเขตนาแก วังยาง 042515028Thammakon@gmail.com Thammakon.net16.9243931104.5840553
480120261904861048190486 นาแกสามัคคีวิทยา9บ้านแก้งนาแก48130สหวิทยาเขตนาแก วังยาง 042571254- www.nakaesa.ac.th16.949999104.4843407
480120271905041048190504 วังยางวิทยาคม2วังยางวังยาง48130สหวิทยาเขตนาแก วังยาง 042577011wangyangwit@wyw.ac.th www.wyw.ac.th17.0525683104.4393713
480120281905051048190505 หนองโพธิ์พิทยาคม4หนองโพธิ์วังยาง48130สหวิทยาเขตนาแก วังยาง -- -17.0656216104.4561247
480220011904691048190469 อุเทนพัฒนา6โนนตาลท่าอุเทน48120สหวิทยาเขตสายน้ำโขง 042581261utpschool@hotmail.com http://www.utp.ac.th17.5538571104.6106161
480220021904701048190470 ไชยบุรีวิทยาคม6ไชยบุรีท่าอุเทน48120สหวิทยาเขตสายน้ำโขง 042199514cbw@cbwschool.net http://www.cbwschool.net17.6528218104.4411731
480220031904711048190471 พะทายพิทยาคม6พะทายท่าอุเทน48120สหวิทยาเขตสายน้ำโขง 042-538067- -17.7628613668104.294137861
480220041904721048190472 รามราชพิทยาคม14รามราชท่าอุเทน48120สหวิทยาเขตสายน้ำโขง 042051216ramrachpit@gmail.com http://ramrach.ac.th17.4418419104.6524056
480220051904731048190473 ท่าจำปาวิทยา10ท่าจำปาท่าอุเทน48120สหวิทยาเขตสายน้ำโขง 042530648- www.tpwschool.ac.th17.5866974764104.429951712
480220061904741048190474 เชียงยืนวิทยา4เวินพระบาทท่าอุเทน48120สหวิทยาเขตสายน้ำโขง -Pakasompong19@gmail.com http://school.obec.go.th/chiangyurnwittaya17.5204481104.6874057
480220071904751048190475 บ้านแพงพิทยาคม7บ้านแพงบ้านแพง48140สหวิทยาเขตภูลังกา 042591228bpk-52@hotmail.com -17.9670472104.2190004
480220081904771048190477 ภูลังกาพิทยาคม6โพนทองบ้านแพง48140สหวิทยาเขตภูลังกา 042-538564phulungka2556@gmail.com 17.8779326104.2095027
480220091904901048190490 สหราษฎร์รังสฤษดิ์7ศรีสงครามศรีสงคราม48150สหวิทยาเขตสงครามยามอูน 042-190131sr2222@windowslive.com www.saharaj.ac.th17.6253576572104.255953817
480220101904911048190491 สามผงวิทยาคม3สามผงศรีสงคราม48150สหวิทยาเขตสงครามยามอูน 17.7178039104.138037
480220111904921048190492 สนธิราษฎร์วิทยา12บ้านเอื้องศรีสงคราม48150สหวิทยาเขตสงครามยามอูน 042530656sonthirajschool@gmail.com http://www.sonthiraj.ac.th17.662612694104.16740889
480220121904941048190494 นาคำราษฎร์รังสรรค์5นาคำศรีสงคราม48150สหวิทยาเขตสงครามยามอูน 0613538579taweesak1418@gmail.com http://www.nakamraj.ac.th17.6297419104.3471886
480220131904951048190495 นาเดื่อพิทยาคม1นาเดื่อศรีสงคราม48150สหวิทยาเขตสงครามยามอูน 042199741?ndp@ndp.ac.th www.ndp.ac.th17.5900283104.310512
480220141904931048190493 บ้านข่าพิทยาคม12บ้านข่าศรีสงคราม48150สหวิทยาเขตสงครามยามอูน 042055310???bkpit2534@gmail.com http://www.bankhapittayakom.com17.63816564104.1242363
480220151904961048190496 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)3นาหว้านาหว้า48180สหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ 042597101pattadon19838@gmail.com www.nawapit.ac.th17.4789227104.0941656
480220161904971048190497 นางัวราษฎร์รังสรรค์1นางัวนาหว้า48180สหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ 042-533675kapoonoi55@gmail.com www.ngs.ac.th17.4602009104.1079828
480220171904981048190498 ดอนเสียวแดงพิทยาคม4บ้านเสียวนาหว้า48180สหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ 042530618dsp55school@gmail.com http://www.dsdp.ac.th17.5435226372104.085044987
480220181904991048190499 อุดมพัฒนศึกษา9เหล่าพัฒนานาหว้า48180สหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ 042535569udompat@hotmail.co.th www.ups.ac.th17.5845161146104.105961586
480220191905001048190500 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา12โพนสวรรค์โพนสวรรค์48190สหวิทยาเขตสายน้ำโขง 042-595072psschool@gmail.ac.th http://school.obec.go.th/psrn/indexPS.htm17.4564925158104.471167611
480220201905011048190501 ค้อวิทยาคม2บ้านค้อโพนสวรรค์48190สหวิทยาเขตพระธาตุประสิทธิ์ 042530695- www.korwit.ac.th17.440438476104.26747585
480220211905021048190502 นาทมวิทยา11นาทมนาทม48140สหวิทยาเขตภูลังกา 042519174- -17.8392214104.044852
480220221905031048190503 หนองซนพิทยาคม1หนองซนนาทม48140สหวิทยาเขตภูลังกา 042530945nspschool@hotmail.co.th www.nspschool.net17.8250464279104.150444456
480220231905071048190507 หนองแวงวิทยานุกูล11หนองแวงบ้านแพง48140สหวิทยาเขตภูลังกา 17.7798408104.2397132