ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครพนม
วังกระแสวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก48012007
PERCODE 6 หลัก190462
กระทรวง 10 หลัก1048190462
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วังกระแสวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)wungkrasaewittayakom
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านผึ้ง
อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0844287150
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์wsw.thai.ac
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.291175003
Longitude
104.610570254

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน