ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครพนม
โคกสว่างประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก48012012
PERCODE 6 หลัก190467
กระทรวง 10 หลัก1048190467
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โคกสว่างประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)KOKSAWANGPRACHASAN
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโคกสว่าง
อำเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-551024
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์www.koksawang.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.1493392
Longitude
104.4729797

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน