ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครพนม
อุ่มเหม้าประชาสรรค์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก48012015
PERCODE 6 หลัก190480
กระทรวง 10 หลัก1048190480
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อุ่มเหม้าประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Ummaoprachasan
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอุ่มเหม้า
อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042199522
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://ump.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.8465465
Longitude
104.6857028

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน