ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครพนม
กุดฉิมวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก48012017
PERCODE 6 หลัก190482
กระทรวง 10 หลัก1048190482
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กุดฉิมวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)KUDCHIMWITTAYAKOM
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดฉิม
อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสkudchimwittayakom@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.0790943499
Longitude
104.725073932

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน