ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครพนม
วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก48012018
PERCODE 6 หลัก190506
กระทรวง 10 หลัก1048190506
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
ชื่อ (อังกฤษ)Watbuenglek School Under the Royal Patronage of His Majesty the King
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลดอนนางหงส์
อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042053059
อีเมล์แอดเดรสwatbungleak@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.099889031
Longitude
104.751503209

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน