ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครพนม
หนองบ่อวิทยานุกูล
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก48012024
PERCODE 6 หลัก190488
กระทรวง 10 หลัก1048190488
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองบ่อวิทยานุกูล
ชื่อ (อังกฤษ)Nongbowittayanukul
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบ่อ
อำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnongbo_wit@windowslive.com admin@nongbowiit.ac.th
เว็บไซต์www.nongbo.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.99181
Longitude
104.3794

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน