ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครพนม
ไชยบุรีวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก48022002
PERCODE 6 หลัก190470
กระทรวง 10 หลัก1048190470
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไชยบุรีวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)chaibureewittayakhom
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไชยบุรี
อำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042199514
อีเมล์แอดเดรสcbw@cbwschool.net
เว็บไซต์http://www.cbwschool.net
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.6528218
Longitude
104.4411731

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน