ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครพนม
รามราชพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก48022004
PERCODE 6 หลัก190472
กระทรวง 10 หลัก1048190472
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)รามราชพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Ramrachpittayakom School
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลรามราช
อำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042051216
อีเมล์แอดเดรสramrachpit@gmail.com
เว็บไซต์http://ramrach.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.4418419
Longitude
104.6524056

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน