ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครพนม
เชียงยืนวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก48022006
PERCODE 6 หลัก190474
กระทรวง 10 หลัก1048190474
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เชียงยืนวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Chiangyuenwittaya
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวินพระบาท
อำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสPakasompong19@gmail.com
เว็บไซต์http://school.obec.go.th/chiangyurnwittaya
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5204481
Longitude
104.6874057

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน