ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครพนม
สามผงวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก48022010
PERCODE 6 หลัก190491
กระทรวง 10 หลัก1048190491
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สามผงวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)sampongwittayakhom
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสามผง
อำเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.7178039
Longitude
104.138037

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน