ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครพนม
สนธิราษฎร์วิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก48022011
PERCODE 6 หลัก190492
กระทรวง 10 หลัก1048190492
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สนธิราษฎร์วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Sonthirajwittaya
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042530656
อีเมล์แอดเดรสsonthirajschool@gmail.com
เว็บไซต์http://www.sonthiraj.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.662612694
Longitude
104.16740889

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน