ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครพนม
นาเดื่อพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก48022013
PERCODE 6 หลัก190495
กระทรวง 10 หลัก1048190495
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาเดื่อพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)NADUAPITTAYAKOM
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาเดื่อ
อำเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042199741
อีเมล์แอดเดรส?ndp@ndp.ac.th
เว็บไซต์www.ndp.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5900283
Longitude
104.310512

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน