ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครพนม
บ้านข่าพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก48022014
PERCODE 6 หลัก190493
กระทรวง 10 หลัก1048190493
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านข่าพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhapittayakhom School
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านข่า
อำเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042055310
อีเมล์แอดเดรส???bkpit2534@gmail.com
เว็บไซต์http://www.bankhapittayakom.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.63816564
Longitude
104.1242363

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน