ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครพนม
อุดมพัฒนศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก48022018
PERCODE 6 หลัก190499
กระทรวง 10 หลัก1048190499
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อุดมพัฒนศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)UDOMPHATTHANASUEKSA
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเหล่าพัฒนา
อำเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042535569
อีเมล์แอดเดรสudompat@hotmail.co.th
เว็บไซต์www.ups.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5845161146
Longitude
104.105961586

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน