ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครพนม
โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก48022019
PERCODE 6 หลัก190500
กระทรวง 10 หลัก1048190500
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
ชื่อ (อังกฤษ)Phonsawanrajpattana
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโพนสวรรค์
อำเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-595072
อีเมล์แอดเดรสpsschool@gmail.ac.th
เว็บไซต์http://school.obec.go.th/psrn/indexPS.htm
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.4564925158
Longitude
104.471167611

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน