ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครพนม
ปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก48012001
PERCODE 6 หลัก190456
กระทรวง 10 หลัก1048190456
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ปิยะมหาราชาลัย
ชื่อ (อังกฤษ)piyamaharachalai
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042511188
อีเมล์แอดเดรสpiya_school@gmail.com
เว็บไซต์www.piya.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.4028940709
Longitude
104.779338097

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน