4,394

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน103823.62%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา50211.42%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด3347.60%
ข้อมูลสถานศึกษา3307.51%
สรุป นร.รายชั้นเรียน1573.57%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1513.44%
คณะกรรมการ1473.35%
ผลสอบ O-Net1092.48%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1052.39%
สถิติ/บริการ972.21%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง942.14%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง932.12%
ตารางจำแนก.เพศ912.07%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน831.89%
โครงการในโรงเรียน801.82%
ภาพรวมระดับจังหวัด781.78%
แนวโน้ม จำนวน นร.721.64%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น691.57%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ651.48%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ651.48%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ641.46%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา551.25%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา471.07%
นร.จำแนกตามอายุ471.07%
บุคลากรเกษียณอายุ441.00%
รายงานบริหารงบประมาณ420.96%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน410.93%
นร.จำแนกตามความพิการ340.77%
ผลสอบ NT330.75%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง290.66%
นร.จำแนกตามสัญชาติ250.57%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส240.55%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.52%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.52%
ตรวจผลการเรียน นร.220.50%
ผลสอบ RT200.46%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.36%
นร.จำแนกตามศาสนา140.32%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.120.27%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง100.23%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ90.20%